ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

Pošta (včera,dnes) všetká pošta...

Atletický štadión   |   Naspäť

Atletický štadión na Mladej Garde bol zrekonštruovaný v októbri 2005. Okrem umelohmotného tartanového povrchu so šiestimi dráhami je na ňom aj nový guliarsky, skokanský, žrdkársky, výškarsky, diskársky sektor a zároveň je vnútro tartanového oválu vhodné aj pre futbal.
Cenník za používanie atletického štadióna platný od 1.5.2006

Atletika - cena za osobu - Pondelok-Nedeľa (7.00-19.00)
Študenti STU ... 10,- Sk/ hod.
Cudzí študenti, zamestnanci STU ... 15,- Sk/ hod.
Iné fyzické osoby ... 30,- Sk/ hod.

Atletika - cena pre skupinu - Pondelok-Nedeľa (7.00-19.00)
Právnické osoby ... 300,- Sk/ hod.
Poldeň (7.00-13.00) ... 1000,- Sk
Poldeň (13.00-19.00) ... 1000,- Sk
Celý deň (7.00-19.00) ... 2000,- Sk

Futbal - cena pre skupinu - Pondelok-Piatok (7.00-13.00), Sobota-Nedeľa (7.00-19.00)
Študenti STU ... 100,- Sk/hod.
Cudzí študenti, zamestnanci STU ... 150,- Sk/hod.
Iné fyzické osoby a právnické osoby ... 250,-Sk/hod.


1. Služby poskytované pre študentov STU, cudzích študentov a zamestnancov STU sú oslobodené od DPH podľa § 33 zákona č. 222/2004 Z.z.

2. Služby poskytované pre iné fyzické osoby a právnické osoby sú zdaňované a ich cena je uvedená vrátane DPH.

3. Používanie atletického štadióna študentmi STU, cudzími študentmi a inými fyzickými osobami je možné v zmysle harmonogramu len mimo času vyhradeného pre Sláviu STU.

4. V čase vyhradenom pre Sláviu STU, t.j. pondelok - piatok od 14.00 do 19.00 hod., je možné používať len tie športoviská, ktoré nie sú obsadené športovcami Slávie STU. O ich určení rozhoduje správca štadióna.

5. O počte odohratých hodín futbalu rozhoduje správca štadióna v závislosti od kvality trávnika, ktorý musí byť zachovaný v dobrom stave pre atletické účely.


V Bratislave, 27.4.2006

Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU
© Copyright 2005 - 2010 www.garda.sk
Všetko na www.garda.sk je chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. a medzinárodného práva. www.garda.sk je informačná stránka o dianí na študentskom domove Mladá garda určená najmä pre študentov Slovenskej technickej univerzity.

Prevádzkovateľom stránok je Študentský cech strojárov Obsah vytvorený tímom garda.sk.